Ułatwienia dostępu

Kalejdoskop Równości

Grantobiorca: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 480,00 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Willa Decjusza
Czas realizacji: 01.10.2021-31.05.2023

W ramach projektu zapewniamy wieloaspektowe, kompleksowe wsparcie dla osób prowadzących edukację antydyskryminacyjną lub chcących rozpocząć́ jej prowadzenie. Z badań organizacji pozarządowych i ośrodków uniwersyteckich wynika, że w polskim społeczeństwie coraz bardziej widoczne są uprzedzenia i coraz częściej występuje mowa nienawiści. W debacie publicznej regularnie pojawiają się̨ dehumanizujące stwierdzenia dotyczące uchodźców i uchodźczyń, kobiet, osób LGBT+ czy osób należących do mniejszości wyznaniowych, narodowych lub etnicznych. W wielu samorządach obowiązują̨ uchwały „anty-LGBT” i dyskryminujące Samorządowe Karty Praw Rodzin. Obserwujemy wzmożoną̨ działalność́ polityczną organizacji fundamentalistycznych, które chcą wpływać na system edukacji formalnej w Polsce i zagrażają̨ organizacjom społecznym. W odpowiedzi na te zjawiska konieczne jest zintensyfikowanie działań antydyskryminacyjnych. W ramach projektu publikujemy (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza) drugie wydanie podręcznika dla trenerów i trenerek edukacji antydyskryminacyjnej. Opracowujemy metodologię szkoleń, scenariusze i inne materiały metodyczne dotyczące prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej online. Udostępniamy bibliotekę podcastów i materiałów wideo. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i superwizyjne dla trenerów i trenerek. Prowadzimy działania komunikacyjne i promocyjne. Odbiorcami projektu są nauczyciele/nauczycielki, edukatorzy/edukatorki, aktywiści/aktywistki społecznych organizacji i grup równościowych oraz inne osoby pracujące z grupami szczególnie narażonymi na nierówne traktowanie i naruszenia praw człowieka. Projekt kierujemy także do osób pracujących z młodzieżą̨, takich jak pedagożki/pedagodzy czy psycholożki/psycholodzy.