Ułatwienia dostępu

Jak tu się dogadać? Szkoła Asystentów Międzykulturowych

Grantobiorca: Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 95 920,50 EUR
Partnerzy:
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Fundacja Kalejdoskop Kultur
Czas realizacji: 01.11.2021-30.09.2023

Celem projektu jest systemowe wspieranie społeczności obcokrajowców mieszkających w Bielsku-Białej. W ramach projektu powstała Szkoła Asystentów Międzykulturowych, za pomocą której dbamy o przyjazne środowisko dla obcokrajowców, w tym o równe szanse i prawa dla ich dzieci. Wspieramy także międzykulturowy dialog w placówkach edukacyjnych. Prowadzimy dwie edycje kursu dla trzydziestu asystentów i asystentek międzykulturowych, i umożliwiamy im rozpoczęcie pracy w tych szkołach lub przedszkolach, do których uczęszcza najwięcej obcokrajowców. Poprzez to działanie sprawiamy, że społeczności szkolne i przedszkolne łatwiej akceptują obcokrajowców, a także – że osoby przybywające szybciej i skuteczniej integrują się w nowym dla siebie środowisku. Asystenci i asystentki wspierają również firmy zatrudniające obcokrajowców w ich działaniach dotyczących międzykulturowości. Ponadto oferujemy naukę języków obcych oraz nawiązujemy współpracę ze szkołami. We współpracy z uczniami oraz nauczycielami organizujemy minifestiwale międzykulturowe. Potrzebę realizacji projektu potwierdzają przeprowadzone przez nas rozmowy z przedstawicielami szkół (głównie dyrektorami) oraz zorganizowana 3 lutego 2022 roku konferencja pt. „Różnorodność jest wartością”.