Ułatwienia dostępu

IDEE przez wieś

Grantobiorca: Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 402,67 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Nasze IDEE to: aktywni i zaangażowani mieszkańcy, przestrzeń publiczna przyjazna osobom w każdym wieku i zielona wieś, czyli wieś czysta, przyjazna środowisku, dająca energię. Celem projektu jest zaangażowanie co najmniej 150 mieszkańców i mieszkanek trzech wsi – Różańsko, Rychnów i Chłopowo – w wypracowanie wieloletnich planów rozwoju tych wsi oraz zainicjowanie ich wdrażania z udziałem społeczności. W ramach projektu prowadzimy kampanię społeczną promującą ideę partycypacji i zaangażowania, organizujemy konferencję „pod strzechami” oraz wyjazd studyjny. Osoby uczestniczące w projekcie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, które wzmocnią ich potencjał w zakresie angażowania się na rzecz dobra wspólnego i brania spraw „w swoje ręce”. Plany rozwoju wsi są opracowywane z udziałem władz lokalnych i mieszkańców. Elementem tego procesu jest badanie kapitału społecznego w każdej wsi uczestniczącej w projekcie. W trakcie wdrażania planów rozwoju będziemy wspierać mieszkańców i mieszkanki w realizacji co najmniej 30 oddolnych inicjatyw. Wnioski z realizacji projektu upowszechnimy w formie poradnika na temat angażowania społeczności w prowadzenie polityki rozwoju.