Ułatwienia dostępu

Gmina z werwą

Grantobiorca: Stowarzyszenie Ekologiczne Etna
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 480,00 EUR
Partnerzy:
Multum PR Spółka z o.o.
Nadácia Ekopolis (Słowacja)
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (Węgry)
Czas realizacji: 01.11.2021–31.10.2023

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Doliny Baryczy w działania na rzecz klimatu i przyrody regionu. Są to dwa największe wyzwania ekologiczne współczesnego świata. Z pomocą trzech partnerów (z Polski, Węgier i Słowacji) oraz wykorzystując swoje doświadczenia, wprowadzamy nowe możliwości dialogu mieszkańców z władzami lokalnymi. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów oraz prelekcje na temat ochrony środowiska. Podczas spotkań oraz za pomocą internetu zbieramy propozycje obywatelskich inicjatyw lokalnych. Dwie z nich zostaną zrealizowane w ramach projektu we współpracy z ich inicjatorami i władzami lokalnymi. Na spotkaniach wspólnie wypracowywujemy strategię stworzenia w Dolinie Baryczy samowystarczalnej energetycznie wioski na wzór wiosek z Niemiec. Propagujemy także wolontariat wśród mieszkańców Doliny Baryczy oraz pracowników dolnośląskich firm. Wolontariuszki i wolontariusze podejmą działania w celu przywrócenia siedlisk rodzimych roślin i ptaków oraz wyremontowania centrum edukacyjnego w Korzeńsku. Ponadto przeprowadzimy warsztaty i spotkania na temat bioróżnorodności i klimatu.