Ułatwienia dostępu

Eko Młodzi mają głos

Grantobiorca: Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 060,00 EUR
Partnerzy: Gmina Andrespol
Czas realizacji: 01.12.2021-31.03.2023

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży w Gminie Andrespol tematem ekologiii na poziomie lokalnym i zwiększenie zaangażowania tej grupy w kształtowanie i realizację gminnej polityki ochrony środowiska. Projekt odpowiada na zdiagnozowany problem braku poczucia sprawczości oraz wpływu wśród młodzieży w małych miejscowościach. Rozmowy prowadzone z uczniami i uczennicami liceum ogólnokształcącego w gminie Andrespol przy okazji realizowanych wspólnie działań, a także nasze obserwacje i badania ankietowe pokazują, że młodzi ludzie odczuwają potrzebę współdziałania, rozwoju, docenienia oraz możliwości podejmowania decyzji w ważnych dla nich sprawach. W projekcie bierze udział 40 uczniów i uczennic szkół prowadzonych przez Partnera projektu: Gminę Andrespol. Osiem osób (nauczycieli/nauczycielek) jest szkolonych w zakresie wykorzystywania metody projektu w działaniach rozwijających umiejętności społeczne oraz postawy prodemokratyczne i obywatelskie. Młodzież wybiera ważne dla niej problemy dotyczące ochrony środowiska, zbiera potrzebne informacje, spotyka się z ekspertami/ekspertkami i przygotowuje spot reklamowy promujący zachowania proekologiczne. Jedna ze zgłoszonych przez młodych ludzi lokalna inicjatywa ekologiczna zostanie zrealizowana. Młodzi ludzie uczestniczą w debacie z władzami Gminy na temat wspólnych priorytetów w polityce ochronie środowiska. Relacjonują przebieg swoich działań w mediach społecznościowych i lokalnej prasie. Projekt aangażuje młodzież w praktyczne działania dotyczące ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu. Zwiększy poczucie sprawczości młodych ludzi i podniesie ich poczucie własnej wartości. Promocja i prezentacja efektów projektu będzie elementem edukacji ekologicznej wszystkich mieszkańców Gminy Andrespol.