Ułatwienia dostępu

E-lokalni w Gminie Suchy Las

Grantobiorca: Lokalni w Gminie Suchy Las
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 928,59 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.04.2022-30.11.2022

Celem projektu jest zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców i mieszkanek gminy Suchy Las poprzez zachęcenie ich do głosowania online. Chcemy promować internetową platformę do głosowania i przekonać władze gminy, że za pomocą takiego narzędzia można zaktywizować mieszkańców i zaangażować ich w sprawy lokalne. Projekt odpowiada na problem, spowodowany m.in. pandemią COVID-19, zmniejszającej się liczby stacjonarnych zebrań w gminie Suchy Las, jak również liczby osób uczestniczących w głosowaniach. W odpowiedzi na wniosek z 29.10.2021 r. o udostępnienie informacji publicznej przez Urząd Gminy Suchy Las, uzyskano następujące dane ilustrujące zdiagnozowany problem: we wsi Biedrusko liczba zebrań w latach 2018 i 2019 wynosiła 3, a w roku 2020 – 1, we wsi Złotniki–Osiedle zebrań w 2019 roku było 4, a w 2020 – 1, na Osiedlu Grzybowe oraz we wsi Suchy Las Wschód w latach 2018 i 2019 były po 2 zebrania, a w 2020 – 1. W ramach projektu przygotowujemy projekt uchwały dopuszczającej system głosowania online w gminie Suchy Las. Projekt konsultujemy z Młodzieżową Radą Gminy, innymi organizacjami pozarządowymi oraz samorządowcami, i składamygo do Rady Gminy. Przeprowadzamy kampanię informacyjną w mediach społecznościowych, portalach internetowych i lokalnej prasie, a także produkujemy i rozprowadzamy ulotki. Organizujemy i przeprowadzamy głosowanie internetowe na pomysły na lokalne projekty, zgłoszone przez mieszkańców i mieszkanki. Zwycięskie pomysły zostaną zrealizowane. Dzięki projektowi wzrośnie świadomość mieszkańców i mieszkanek gminy w zakresie głosowania przez internet oraz ich wiedza o korzyściach z takiego rozwiązania. Powstanie uchwała o głosowaniu online, a mieszkańcy zgłoszą swoje pomysły, zagłosują na nie i wspólnie zrealizują lokalne projekty.