Ułatwienia dostępu

e-DEMOKRACJA. Mieszkańcy mają moc!

Grantobiorca: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 104 931,44 EUR
Partnerzy:
Med Hjerte For Arendal (Norwegia)
Gmina Wasilków
Gmina Miasto Augustów

W ramach projektu w dwóch gminach: Augustowie i Wasilkowie przeprowadzamy modelowe procesy partycypacyjne wykorzystujące cyfrową platformę Citizenlab oraz bezpośrednie działania z mieszkańcami. Jak pokazują badania (m.in. „Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast, 2020), partycypacja społeczna w średnich i małych miejscowościach jest znacznie mniej powszechna niż w dużych miastach. W mniejszych miastach brakuje zróżnicowanych form konsultacji i komunikacji z mieszkańcami. A jest to jeden z ważniejszych wskaźników kultury demokratycznej. Ponadto, postęp technologiczny spowodował zmiany w sposobach poszukiwania informacji, ich przyswajania i dzielenia się nimi z innymi. Nowe narzędzia i formy komunikacji stanowią wyzwanie dla samorządów, ponieważ tradycyjne, analogowe narzędzia partycypacji nie są już wystarczające. W naszym projekcie wdrażamy w urzędach Wasilkowa i Augustowa cyfrową platformę Citizenlab służącą do komunikacji z mieszkańcami. Przeprowadzamy kampanię informacyjno-marketingową promującą platformę. Realizujemy 6 procesów partycypacyjnych wykorzystujących platformę Citizenlab oraz bezpośrednie działania z mieszkańcami, takie jak spacery badawcze, kawiarenki obywatelskie itp. Wydajemy publikację na temat wykorzystania nowych technologii w procesach konsultacji i współdecydowania mieszkańców (w języku polskim i angielskim). Organizujemy międzynarodowy Festiwal e-Partycypacji. W projekcie wykorzystujemy międzynarodowe doświadczenia związane z platformą, by zrealizowane procesy partycypacyjne były efektywne, atrakcyjne i wprowadziły trwałą zmianę w samorządach.