Ułatwienia dostępu

Dziennikarstwo za demokracją

Grantobiorca: Fundacja Global Political Network
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 25 084,86 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.10.2021-31.03.2022

Celem projektu jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie wrażliwości społecznej oraz świadomości młodych obywateli. Zajmujemy się trzema obszarami tematycznymi: wykluczeniem społecznym (szczególnie społeczności LGBT+), kryzysem migracyjnym (przeciwdziałaniem łamaniu praw człowieka i innym formom dyskryminacji) oraz zmianami klimatu. Prowadzimy warsztaty dla grupy 20 młodych osób, które chcą zapoznać się z rzemiosłem dziennikarskim po to, by uczynić świat lepszym. Zajęcia są prowadzone online, co umożliwia udział w nich osobom z całej Polski. Warsztaty mają formę serii spotkań, podczas których uczestnicy poznają „od kuchni” pracę dziennikarską i piszą własne teksty, poruszające tematykę praw człowieka. Każda osoba uczestnicząca w projekcie ma swojego „mentora” – dziennikarza lub dziennikarkę EURACTIV.pl.