Ułatwienia dostępu

Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Pelikan
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 454,99 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

Celem projektu jest zmiana świadomości społecznej w obszarze konfliktów rozstaniowych, a w szczególności zwrócenie uwagi na ochronę dziecka przed przemocą emocjonalną ze strony najbliższych. Projekt obejmuje trzy obszary działań. W ramach pierwszego obszaru wdrożymy własny model pracy z rodzicami, którzy rozstają się w konflikcie obarczonym ryzykiem przemocy wobec dziecka. Przeprowadzimy warsztaty edukacyjne dla rodziców, zapewnimy im wsparcie terapeutów i mediatorów, dzięki czemu dzieci będą lepiej chronione przed przemocą. W ramach drugiego obszaru, we współpracy z czeskim ośrodkiem mediacyjnym z Brna, zastosujemy nowe narzędzie – mediacje prowadzone z udziałem dzieci. Badania pokazują, że taki rodzaj mediacji zwiększa trwałość zastosowanych rozwiązań i podnosi poziom satysfakcji zarówno rodziców, jak i dzieci uczestniczących w mediacji. W trzecim obszarze działań zorganizujemy webinaria i konferencje poświęcone wymianie doświadczeń między przedstawicielami instytucji pracujących z rodzinami na różnych etapach kryzysu okołorozwodowego.