Ułatwienia dostępu

Dzieci i prawa człowieka. Kiedy rodzice się rozstają

Grantobiorca: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 39 531,43 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 31.12.2021-30.06.2023

W tym projekcie zajmujemy się ochroną praw dzieci w przypadku rozstania się ich rodziców. W szczególności chcemy przyjrzeć się konfliktom pomiędzy rodzicami, gdy w sprawę rozstania zaangażowane są instytucje publiczne: sądy opiekuńcze, kuratorzy zawodowi lub społeczni, pracownicy socjalni, psycholodzy lub pedagodzy, biegli itd. Celem naszych działań jest podkreślanie konieczności ochrony praw i interesów dzieci, które są uwikłane w konflikt rodziców. Chcemy pokazać tę sytuację z perspektywy dziecka, podkreślić konieczność dbania o potrzeby dzieci i młodzieży, zapewnienia im bezpieczeństwa oraz ochrony przed przemocą emocjonalną, która coraz częściej pojawia się w skomplikowanych sprawach rozstaniowych. Projekt jest realizowany w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. W ramach projektu prowadzimy monitoring spraw prowadzonych przez kuratorów rodzinnych. Przyglądamy się przypadkom, w których kurator jest obecny podczas spotkań rodziców z dzieckiem oraz takim, w których zachodzi konieczność przymusowego odbioru dziecka jednemu z rodziców (lub obojgu). Opracowujemy rekomendacje dotyczące prowadzenia takich procedur z uwzględnieniem perspektywy dziecka. Organizujemy konferencję poświęconą temu tematowi. Prowadzimy superwizje oraz szkolenia na temat praw dziecka w sytuacji rozstania rodziców, zwłaszcza w przypadku znacznego konfliktu dorosłych. Do udziału w zaplanowanych wydarzeniach zapraszamy wszystkie osoby, które pracują z rodzinami, dziećmi i młodzieżą województwie wielkopolskim.