Ułatwienia dostępu

Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ. Etap II. Kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki

Grantobiorca: Forum Turystyki Regionów
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 511,52 EUR
Partnerzy:
Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej DARLOT (Polska)
Szczecińska Organizacja Turystyczna SzOT (Polska)
Høgskulen på Vestlandet (Norwegia)
Czas realizacji: 1.10.2021-31.12.2022

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez partycypacyjną współpracę międzysektorową pomiędzy JST, NGO, przedsiębiorcami i mieszkańcami przy wypracowywaniu dwóch lokalnych polityk turystyki dla powiatu sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt realizujemy we współpracy z partnerem z Norwegii – Western Norway University of Applied Sciences, publiczną instytucją szkolnictwa wyższego. Problemem, na który odpowiadamy, jest niski poziom lokalnego partnerstwa i partycypacyjnej współpracy w sektorze turystyki. Brakuje także dokumentów określających polityki lokalne w tym sektorze. W etapie II projektu wdrażamy MODEL współpracy dla JST i NGO sektora turystyki opisany w „Poradniku współpracy JST-NGO sektora turystyki”, który opracowaliśmy w I etapie. W ramach projektu organizujemy dwie konferencje (w Darłowie i Szczecinie), inicjujące działania projektowe. Odbywają się warsztaty szkoleniowo-konsultacyjne dla lokalnych liderów oraz wyjazdy studyjne: w Polsce i w Norwegii. Prowadzimy partycypacyjny proces opracowywania lokalnych polityk turystyki. Odbiorcami bezpośrednimi są mieszkańcy dwóch regionów partnerskich: powiatu sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w szczególności przedstawicielki i przedstawiciele gmin, aktywiści i aktywistki NGO, a także przedsiębiorcy. Nasz norweski partner Western Norway University of Applied Sciences (HVL) dostarcza wiedzę i przekazuje osobom zaangażowanym w projekt doświadczenia i przykłady dobrych praktyk z Norwegii, gdzie system współpracy w kreowaniu i realizacji lokalnych polityk turystyki ma wieloletnie tradycje.