Ułatwienia dostępu

Ciało wykluczone – ciałopozytywny projekt antydyskryminacyjny

Grantobiorca: Fundacja Fala Nowej Kultury
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 121,46 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie 180 Stopni
Czas realizacji: 01.09.2022-31.08.2023

Celem projektu jest szerzenie idei szacunku wobec różnorodności cielesnej człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji nastoletnich osób ze względu na ich wygląd. Przygotowaliśmy ten projekt z myślą o młodzieży uczącej się w szkołach średnich w Gdańsku. Badanie Rzecznika Praw Dziecka z 2021 roku pokazało, że aż 67% uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych chciałoby zmienić coś w swoich ciałach. Według Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 24% młodych ludzi twierdzi, że gdyby lepiej wyglądali, ich życie byłoby lepsze, 20% osób w wieku nastoletnim zgadza się ze stwierdzeniem, że „chciałoby wyglądać bardziej normalnie”, a aż 40% dziewczyn i 26% chłopców martwi się, że może przytyć. Liczby te pokazują ogromny problem wyobcowania, jakiego doświadczają nastolatkowie z nadwagą, niepełnosprawnością, dysforią płciową oraz posiadający inny niż biały kolor skóry. W trakcie naszej kampanii „Spójrz na siebie” zrealizowaliśmy we współpracy z młodzieżą spektakl poświęcony zjawisku bodyshamingu. Z relacji młodych ludzi wynika, że osoby, których ciała odbiegają od przyjętych standardów, borykają się z niską samooceną, hejtem ze strony rówieśników i poczuciem niedopasowania do swojej grupy. Ich doświadczenia doprowadzają nawet do prób samobójczych i leczenia psychiatrycznego. Obiorcami projektu są młode osoby o ciałach „wykluczonych”, ale także rodzice i nauczyciele z wojewodztwa pomorskiego. W ramach projektu oferujemy młodym ludziom konsultacje i wsparcie psychologiczne i organizujemy dla nich ciałopozytywne warsztaty antydyskryminacyjne. Dla osób dorosłych realizujemy cykl szkoleń na temat rozpoznawania przemocy powodowanej nietolerancją różnorodności cielesnej, przeciwdziałania takiej przemocy i reagowania na nią. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie 180 Stopni, odpowiedzialne za konsultacje psychologiczne dla młodzieży.