Ułatwienia dostępu

Chojnicka strategia młodych

Grantobiorca: Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 26 950,00 EUR
Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice
Czas realizacji: 01.11.2022-31.01.2024

Projekt odpowiada na zdiagnozowany problem braku umiejętności planowania strategicznego radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach oraz potrzebę zdefiniowania priorytetów polityki młodzieżowej w mieście. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji młodzieżowych radnych oraz innych młodych osób (w wieku 15-19 lat) w Chojnicach, a także zwiększenie rozpoznawalności Młodzieżowej Rady Miejskiej jako instytucji reprezentującej lokalną młodzież. Wspieramy młodych ludzi w przygotowywaniu projektu miejskiej strategii na rzeczy młodzieży. Organizujemy warsztaty i spotkania, podczas których wspólnie z mlodzieżą przygotowujemy strategię wyznaczającą priorytety polityki młodzieżowej w mieście. Młodzież przechodzi cały proces przygotowywania strategii: od diagnozy środowiska lokalnego przez analizę SWOT, wyznaczenie kierunków działań i propozycji projektowych, po konsultowanie dokumentu i jego przyjęcie. Podczas prac nad strategią zapewniamy młodym ludziom wsparcie animatorki oraz eksperta ds. planowania strategicznego i przestrzennego. Po opracowaniu projektu strategii zostanie on upowszechniony jako dobra praktyka. Partnerem w realizacji projektu jest Gmina Miejska Chojnice.