Ułatwienia dostępu

Centrum Wsparcia Cudzoziemców w Białymstoku

Grantobiorca: Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 480,00 EUR
Partnerzy: None
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

W tym projekcie zajmujemy się problemem wykluczenia społecznego osób w sytuacji migracyjnej przebywających w województwie podlaskim. W szczególności nasz projekt odpowiada na zgłaszane nam problemy migrantów i migrantek z uzyskaniem skutecznego wsparcia w zakresie legalizacji pobytu i spraw życiowych oraz na trudności w adaptacji i integracji doświadczane zarówno przez migrantów i migrantki, jak i przez osoby, które im pomagają. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez działania edukacyjne i konsultacje skierowane do osób w sytuacji migracyjnej oraz do społeczeństwa przyjmującego. Chcemy także wzmocnić integrację społeczną migrantów i migrantek w województwie podlaskim. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są migrantki i migranci posługujący się językiem rosyjskim lub ukraińskim, zamieszkujący na terenie województwa podlaskiego. Pośrednimi beneficjentami są migrantki i migranci z całej Polski oraz społeczeństwo przyjmujące. W ramach projektu wspieramy migrantów i migrantki oraz osoby, które im pomagają, biorąc pod uwagę indywidualną diagnozę potrzeb. Zapewniamy konsultacje oraz specjalistyczną pomoc: doradztwo prawne i zawodowe, pośrednictwo pracy, tłumaczenie przysięgłe. Wsparcie dotyczy różnych zagadnień związanych z legalnym pobytem cudzoziemców w Polsce: pracą, edukacją i codziennym życiem. Ponadto prowadzimy działania, których celem jest obniżenie barier adaptacyjnych i integracyjnych, w tym nauka języka polskiego dla migrantów i migrantek, wsparcie psychologiczne czy realizacja lokalnych eventów (festynów rodzinnych).