Ułatwienia dostępu

Centrum Pomocy Dzieciom w Olsztynie

Grantobiorca: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 83 857,15 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-31.12.2023

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom – ofiarom przestępstw lub świadkom przemocy oraz ich rodzinom dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Co roku w województwie warmińsko-mazurskim ofiarą przestępstw pada ponad 1500 dzieci, które potrzebują specjalistycznego wsparcia. W ramach projektu tworzymy interdyscyplinarną placówkę pomocową dla dzieci i ich rodzin mieszkających Olsztynie i okolicach. Korzystamy ze sprawdzonych, działających na świecie rozwiązań. Doświadczenia innych krajów pokazują, że najlepszym modelem pomocy pokrzywdzonym dzieciom jest interdyscyplinarna pomoc w w specjalistycznej placówce, w której pod jednym dachem dzieci i ich rodziny otrzymują wsparcie medyczne, psychologiczne, prawne i socjalne. Przykładem takich placowek są działające od ponad 30 lat Children`s Advocacy Centers w USA oraz centra Barnahus w Islandii. W Polsce w podobny, lecz dostosowany do polskich realiów sposób działają Centra Pomocy Dzieciom prowadzone przez Fundację Dajemy Dziejom Siłę lub we współpracy z nią przez organizacje pozarządowe w 5 miastach: Warszawie, Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Białymstoku i Głogowie. Wszystkie placówki spełniają standardy opracowane w 2017 r. przez międzynarodowe grono ekspertów. Oznacza to, że ci sami specjaliści poprowadzą sprawę dziecka, które trafi pod opiekę Centrum, od początku do końca, a na regularnych spotkaniach zespołu wspólnie podejmą decyzje, jakiego rodzaju wsparcia dziecko potrzebuje w danym momencie. Interdyscyplinarny zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami. W ten sposób zapewnia, że prawa dziecka są chronione i że uzyska ono odpowiednie wsparcie, pomoc oraz dostęp do przyjaznego dzieciom wymiaru sprawiedliwości.