Ułatwienia dostępu

Centrum Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie Jeżyce

Grantobiorca: Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 26 697,77 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2022-29.02.2024

Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i mieszkanek dzielnic Jeżyce oraz Łazarz w Poznaniu. Rosnąca liczba mieszkańców dziennic i przewaga osob należących do klasy średniej spowodowały pogłębienie się kontrastów społecznych. Z naszych badań wynika, że społeczność potrzebuje „wydarzeń podwórkowych”, budżetu na wydarzenia sąsiedzkie oraz inwestycji rozwojowych na osiedlach. Dlatego w tym projekcie zaplanowaliśmy działania poszerzające wiedzę mieszkańców i mieszkanek na temat wolontariatu, partycypacji społecznej oraz nawiązywania partnerstw. Naszym celem jest oddolna animacja oraz aktywizacja społeczna osób o potencjale liderskim. W ramach projektu prowadzimy 3 cykle warsztatów (każdy składa się z 4 dwugodzinnych spotkań) dla 60 osób. Realizujemy 7 inicjatyw lokalnych, w które aangażujemy wolontariuszki i wolontariuszy. Ponadto organizujemy spotkania o partycypacji społecznej dla 100 osób oraz plenerowe podsumowanie projektu. Odbiorcami projektu są mieszkańcy i mieszkanki poznańskich dzielnic Jeżyce oraz Łazarz. Są to osoby zadowolone ze swojego miejsca zamieszkania, jednak dostrzegają potencjał dzielnic i są chętne, by uczestniczyć w działaniach integracyjnych i rozwojowych. Chcą też współdecydować o zmianach zachodzących w ich otoczeniu, zwiększać atrakcyjność wspólnej przestrzeni i budować kapitał społeczny. W projekt jest zaangażowanych ok. 300 osób.