Ułatwienia dostępu

Bezpieczne LGBT+ – asertywność, wzmocnienie, wspólnota

Grantobiorca: Kultura Równości
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 285,71 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Celem projektu jest wzmocnienie osób LGBT+, szczególnie młodych dorosłych doświadczających dyskryminacji i przemocy. Raport „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce za lata 2019-2020” (2021) pokazuje, że sytuacja osób LGBT+ w Polsce jest bardzo trudna. Prawie połowa tych osób ma objawy depresji, a coraz mniej decyduje się na coming out. 37% osób nie ujawniło swojej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej nikomu w rodzinie. Badania pokazują związek pomiędzy dyskryminacją a objawami depresji, niższą samooceną i niższą satysfakcją z życia. 53% osób ankietowanych doświadczyło przestępstwa z nienawiści, a do 22% wzrósł odsetek osób doświadczających przemocy seksualnej. Dlatego w tym projekcie zajmujemy się bezpieczeństwem, asertywnością oraz wzmacnianiem poczucia wspólnoty osób LGBT+. W ramach projektu rozwijamy ofertę Równego Miejsca – Centrum LGBT+ we Wrocławiu, dostosowaną do potrzeb społeczności LGBT+. Prowadzimy warsztaty z zakresu asertywności i samoobrony dla osób LGBT+. Organizujemy spotkania grupy „Transparent” dla osób transpłciowych i ich bliskich oraz grupy „Tęczowy parasol” dla młodych dorosłych LGBT+. Realizujemy cykl warsztatów pod hasłem „Wyraź siebie” i warsztatów rozwojowych, m.in. z zakresu pracy z ciałem. Ponadto prowadzimy kampanię internetową o bezpieczeństwie osób LGBT+. Projekt realizujemy głównie we Wrocławiu, ale także w w województwie dolnośląskim i w województwach sąsiadujących. W nasze działania włączamy także osoby z niepełnosprawnościami, migrantów/migrantki oraz osoby uchodźcze.