Ułatwienia dostępu

Baza Przygody – Centrum Aktywności i Integracji

Grantobiorca: Fundacja Imago
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 733,73 EUR
Partnerzy:
Sandnes Kommune (Norwegia)
Asociace pro terapii přírodou a dobrodružstvím v České republice, z.s. (Czechy)
Fundacja Sprawne Wspinanie (Polska)
Czas realizacji: 1.12.2021-31.07.2023

Celem projektu jest rozwój nowych rozwiązań na rzecz włączenia społecznego 40 młodych osób z niepełnosprawnością z Wrocławia i powiatu wrocławskiego, wykorzystujących metodykę terapii i edukacji opartej na kontakcie z naturą (wilderness therapy/ education). Wilderness therapy to świadomie zaplanowane działanie terapeutyczne angażujące uczestników jednocześnie na trzech poziomach: kinetycznym, poznawczym i behawioralnym. Według badań Fundacji Imago, w okresie pandemii Covid-19 znaczna liczba młodych osób z niepełnosprawnościami przez długi czas nie utrzymywała kontaktów ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i rówieśnikami. Ze względu na tymczasowe zamknięcie różnych ośrodków pomocy (warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, świetlic) pogorszyło się ich funkcjonowanie poznawcze i społeczne. Alternatywne metody pracy wykorzystujące kontakt na naturą stworzą im możliwość szybszego powrotu do życia w społeczeństwie, praktykowania samodzielności, podejmowania aktywności fizycznej oraz nawiązywania nowych, trwałych kontaktów społecznych. W ramach projektu prowadzimy 18 programów wilderness therapy/education (np. trekking, spływy pontonowe, zajęcia łucznicze, gry terenowe, itp.) dla 40 osób uczestniczących w projekcie – młodych osób z niepełnosprawnością. Ustalając poziom wyzwań bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości psycho-fizyczne osób uczestniczących, na podstawie diagnozy i indywidualnego planu wsparcia. Działania „Bazy wilderness” współtworzy 8 młodych wolontariuszy z ostatnich klas szkół średnich, którzy zostali przeszkoleni z metodyki wilderness therapy i elementów asystentury społecznej. Ostatnim elementem projektu jest wymiana know-how między organizacjami partnerskimi z Polski, Norwegii i Czech oraz rozwój kompetencji 8 profesjonalistów z polskich NGO pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami, wykorzystujących metody oparte na terapii i edukacji Wilderness.