Ułatwienia dostępu

Angażuj swoje pokolenie i szanuj jedzenie

Grantobiorca: Bank Żywności w Olsztynie
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 798,82 EUR
Partnerzy:
Bank Żywności w Elblągu
Bank Żywności w Piszu Fundacja B+R IC
Czas realizacji: 01.11.2021-30.09.2023

Celem projektu jest zaangażowanie lokalnych społeczności z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w działania na rzecz zagospodarowywania na cele społeczne żywności zagrożonej zmarnowaniem. Tworzymy sojusz 3 regionalnych Banków Żywności działających w trzech gminach z Warmii i Mazur: Olsztynie, Piszu i Elblągu i realizujemy działania wzmacniające partycypację społeczną w wyżej wymienionych gminach. Angażujemy mieszkańców w proces zapobiegania marnowaniu żywności społecznego zagospodarowywania nadwyżek tzw. żywności niehandlowej (np. z krótkim terminem przydatności do spożycia). Tworzymy 3 lokalne rady konsultacyjne, które działają na rzecz zapobiegania marnowaniu żywności. Zainicjujemy opracowanie regionalnej strategii na rzecz walki z marnowaniem żywności, zakładającej szereg działań zmierzających do minimalizacji skali zjawiska w regionie. Efektem projektu będzie wypracowanie propozycji do lokalnych budżetów obywatelskich gmin oraz realizacja 6 społecznych, proekologicznych inicjatyw lokalnych, we współpracy z lokalną społecznością, młodzieżą, organizacjami i innymi lokalnymi podmiotami zainteresowanymi tematyką przeciwdziałania marnowaniu żywności.