Ułatwienia dostępu

Aktywni Obywatele na szlaku Dziedzictwo Wschodu

Grantobiorca: Fundacja Mapa Pasji
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 873,81 EUR
Partnerzy:
Fundacja Kropka
Håskog Gård (Norwegia)
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

Ekoturystyczny szlak greenways „Dziedzictwo Wschodu” nie został jeszcze wyznakowany, ale jest zaprojektowany i oczekiwany przez mieszkańców regionu. Potrzebny jest dialog społeczny, zaangażowanie, innowacyjna metodyka i fundusze na wdrożenie pierwszych pomysłów, które dadzą mieszkańcom poczucie sprawstwa i zachęcą instytucje do rozwijania całego szlaku. Pandemia COVID-19 zwiększyła zainteresowanie turystyką krajową, szczególnie miejscami mniej obleganymi. I jest to dla Szlaku ogromna szansa. Jednocześnie, od lutego 2022 r. trwa wojna w Ukrainie, która bardzo zmieniła sytuację całego regionu, sąsiadującego z granicą ukraińską. Wszystkie siły społeczne i samorządowe są w tej chwili nakierowane na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Celem projektu jest aktywizacja i wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego mieszkanców oraz integracja uchodźców z Ukrainy z mieszkańcami 8 miejscowości we wschodniej części województwa lubelskiego. Wspólnie będą oni rozwijać inicjatywy na ekoturystycznym szlaku greenways „Dziedzictwo Wschodu”, projektować miejsca i rozwijać questy – edukacyjne gry terenowe. Szkolimy lokalnych liderów oraz organizujemy wizytę studyjną w Norwegii. Jej uczestnicy zapoznają się z tamtejszymi doświadczeniami dotyczącymi turystyki zrównoważonej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Wspólnie tworzymy 8 questów (w jęz. polskim i ukraińskim), organizujemy 8 pikników z młodzieżą, 8 partycypacyjnych projektów zagospodarowania miejsc i 8 mini-inicjatyw mieszkańców. W 4 gminach zostaną wypracowane projekty lokalnych polityk integracyjnych zawierających wytyczne dotyczące działań na rzecz ułatwienia integracji nowych mieszkańców gmin z lokalną społecznością. Partner projektu to norweska farma Haaskog, która będzie dobrą inspiracją dla polskich i ukraińskich uczestników projektu, ponieważ działa na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, których potencjał nie został jednak jeszcze w pełni wykorzystany.