Ułatwienia dostępu

Aktywna szkoła z klimatem i zdrową atmosferą

Grantobiorca: Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide
Dofinansowanie ze środków Programu: 83 273,81 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.12.2021–30.09.2023

W tym projekcie zajmujemy się edukacją klimatyczną i smogową w szkole. Każdego roku ponad 40 000 osób w Polsce umiera z powodu smogu. Głównym problemem, z którym boryka się Polska, jest emisja szkodliwych gazów i pyłów spowodowana przede wszystkim spalaniem paliw złej jakości w domowych piecach i kotłowniach. Drugim ważnym zagadnieniem jest globalne ocieplenie, którego przyczyną jest emisja gazów cieplarnianych. Przyspieszone tempo zmian klimatycznych wywołuje poważne negatywne konsekwencje, takie jak gwałtowne zjawiska pogodowe, mniejsza dostępność wody, wymieranie gatunków czy inne problemy społeczno-gospodarcze. Celem projektu jest przekazanie uczniom i nauczycielom z 16 wielkopolskich szkół wiedzy o smogu w Polsce oraz zmianach klimatu. Uczniowie inicjują pozytywne zmiany w swoich domach i w lokalnej społeczności. Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę, zyskują wskazówki na temat tego, jak skutecznie edukować o smogu i zmianach klimatu, i propagować postawę aktywnych, świadomych obywateli. Budynki szkół są badane pod kątem efektywności energetycznej oraz rozwiązań przyjaznych środowisku. Na podstawie danych z badania przygotowujemy rekomendacje.