Ułatwienia dostępu

Akcja Integracja

Grantobiorca: Stowarzyszenie "Dla Ziemi"
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 278,57 EUR
Partnerzy: None
Czas realizacji: 01.09.2022-30.04.2024

Projekt odpowiada na potrzebę prowadzenia w Polsce działań integracyjnych wynikającą ze zwiększonej liczby uchodźców i uchodźczyń w naszym kraju. Choć w większości są to osoby z Ukrainy, działania w tym projekcie kierujemy także do osób pochodzących z innych państw. Mimo że w Polsce od wielu lat przebywają migranci i migrantki, wciąż nie został przyjęty żaden dokument rządowy regulujący politykę migracyjną. Powstały kilka lat temu dokument został unieważniony, stąd wiele obowiązków w tym zakresie przejmują organizacje pozarządowe i samorządy lokalne. Celem projektu jest wsparcie działań integracyjnych, które rozumiemy jako działania adresowane zarówno do osób przybyłych, jak i osób je przyjmujących. W ramach projektu zatrudniamy asystentkę międzykulturową. Wspiera ona szkołę, do której chodzą dzieci uchodźcze, a także prowadzi działania pomocowe skierowane do uchodźców i uchodźczyń. Organizujemy zajęcia z języka polskiego i edukacji międzykulturowej w formie leśnej edukacji. Realizujemy warsztaty dla kadry nauczycielskiej pracującej w środowisku międzykulturowym oraz cykl spotkań z kobietami z Klubów Kobiet Aktywnych na Lubelszczyźnie. Elementem projektu jest również cykl wykładów online na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń w Polsce oraz w ich kraju pochodzenia, a także kampania społeczna online. Odbiorcami i odbiorczyniami projektu są osoby uchodźcze, społeczność lokalna, kadra pedagogiczna, dzieci w wieku przedszkolnym (polskie i cudzoziemskie) oraz osoby korzystające z mediów społecznościowych (jako odbiorcy kampanii).