Ułatwienia dostępu

Akademia Liderek Różnorodności

Grantobiorca: Fundacja Inna Fundacja
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 050,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.09.2022

Projekt kierujemy do kobiet z województwa lubelskiego narażonych na nierówne traktowanie w życiu społecznym i zawodowym, w tym do osób, które już doświadczyły różnych form dyskryminacji, mikroagresji czy wykluczenia. W ramach projektu 20 kobiet bierze udział w cyklu szkoleń rozwijających ich umiejętności przywódcze. Szkolenia są poświęcone takim tematom jak: metoda samoobrony przed przemocą WenDo, przeciwdziałanie dyskryminacji, zarządzanie energią i dobrostanem, różnorodność w zespole i organizacji, komunikacja bez przemocy (NVC), przywództwo i zarządzanie kryzysowe, liderka jako strateżka, przywództwo oparte na osobistym autorytecie. Łącznie realizujemy 96 godzin zegarowych szkoleń, które prowadzą doświadczone edukatorki. Rekrutując uczestniczki szkoleń, braliśmy pod uwagę nie tylko ich miejsce zamieszkania, ale również wiek i sytuację rodzinną. W efekcie projektu uczestniczki szkoleń nauczą się, jak być świadomymi, skutecznymi, sprawczymi liderkami, a także jak rozwijać asertywność, pewność siebie i dbałość o osobisty dobrostan. W ramach projektu prowadzimy też kampanię społeczną, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat równości płci, różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji, a także propagowanie przywództwa kobiet. Kampania jest skierowana do wszystkich mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego, przede wszystkim do pracodawców i pracodawczyń. Wykorzystujemy różne formy przekazu, w tym filmiki, mailing, social media, wypowiedzi medialne itp.