Ułatwienia dostępu

Xenofilia

Grantobiorca: Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń otwarta
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 110 608,39 EUR
Partnerzy:
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Mannréttindaskrifstofa Íslands
Miasto Gdańsk
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla migrantów i migrantek z terenu Pomorza i ich szeroko rozumiana integracja z polskim społeczeństwem. Jak pokazuje jego nazwa („Xenofilia”), projekt ma przyczynić się do poznania i polubienia „innych”. Poprzez swoje działania pomagamy migrantom i migrantkom w usamodzielnieniu się w Polsce i zachęcamy ich do aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej. Zapewniamy grupie docelowej wsparcie edukacyjne, informacyjne, integracyjno-aktywizujące oraz doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, psychologiczne i tłumaczeniowe). Ważnym elementem projektu jest praca z rodzinami imigranckimi i re-emigranckimi oraz powołanie Słupskiej Rady Imigrantów i Imigrantek – ciała konsultacyjno-doradczego w zakresie kształtowania polityk migracyjnych. Działanie to wzmocni samorzecznictwo migrantów i migrantek. Działania integracyjne adresowane do migrantów i migrantek oraz społeczności przyjmującej będą sprzyjały wzajemnemu poznaniu. W ramach projektu zapewniamy wsparcie imigrantkom, które doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Organizujemy zajęcia z samoobrony i warsztaty rozwoju osobistego. Prowadzimy warsztaty dla obu płci dotyczące różnic kulturowych oraz przemocy ze względu na płeć. Partnerami projektu są Miasto Gdańsk, Mannrettindaskrifstofa Island (Icelandic Human Rights Centre) oraz CIO (Centrum Inicjatyw Obywatelskich).