Ułatwienia dostępu

Podsumowanie 2. tury naboru na projekty interwencyjne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Podsumowanie 2. tury naboru na projekty interwencyjne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

2. tura naboru na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny trwała od 22 listopada 2022 r. do 22 maja 2023 r. W tym czasie wpłynęło 278 wniosków, 19 z nich otrzymało dofinansowanie.  

Wnioski wpływały i były oceniane w trybie ciągłym:

  • 1. termin składania wniosków: 22.11.2022 – 21.12.2022 – do oceny merytorycznej przeszły 44 z 47 wniosków, przyznano 3 granty;
  • 2. termin składania wniosków: 22.12.2022 – 20.01.2023 – do oceny merytorycznej przeszło 49 z 52 wniosków, przyznano 2 granty;
  • 3. termin składania wniosków: 21.01.2023 – 21.02.2023 – do oceny merytorycznej przeszło 40 z 41 wniosków, przyznano 2 granty;
  • 4. termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 – do oceny merytorycznej przeszło 28 z 30 wniosków, przyznano 2 granty;
  • 5. termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 – wpłynęło 12 wniosków, wszystkie przeszły do oceny merytorycznej, przyznano 3 granty.
  • 6. termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 do godz. 12:00 w południe – do oceny merytorycznej przeszło 95 z 96 wniosków, przyznano 7 grantów.


Projekty powinny wpisywać się w trzy obszary wsparcia Programu:

  1. Ochrona praw człowieka (wpłynęło 80 wniosków, przyznano 4 granty na łączną kwotę 59 781,40 euro);
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (wpłynęło 118 wniosków, przyznano 3 granty na łączną kwotę 44 981,61 euro);
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (wpłynęło 80 wniosków, przyznano 12 grantów na łączną kwotę 170 167,41 euro).


Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, dofinansowanie w konkursie na projekty interwencyjne mogły otrzymać projekty, które są zgodne z celem Programu i wybranym przez Wnioskodawcę obszarem wsparcia, wpisują się w przyjętą w Programie definicję interwencyjności oraz którym przyznano minimum 75% możliwych do otrzymania punktów. 

Łączna kwota środków przyznanych na realizację projektów interwencyjnych w 2. turze naboru interwencyjnego to 274 930,42 euro z Funduszy EOG.

Listy wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej dostępne są na stronie 2. tury konkursu interwencyjnego.

Udostępnij:

Najnowsze aktualności