Ułatwienia dostępu

Zarządzanie finansami, modyfikacje budżetu projektowego i dokumentowanie poniesionych kosztów

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium dla Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (granty przyznane w ramach 1. konkursu na projekty tematyczne), które odbyło się 20 października 2021 r.

Prezentację przedstawiła Dorota Głażewska-Ziemilska, kier. finansowa Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, pracująca w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 02:52:31
Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy.

Plan prezentacji:

  • 00:00:00-00:04:14: Powitanie i wprowadzenie
  • 00:04:15-01:04:53: Koszty kwalifikowane, koszty bezpośrednie i pośrednie
  • 01:04:54-01:15:57: 1. sesja pytań i odpowiedzi
  • 01:15:58-02:24:27: Zarządzanie finansowe w projekcie i modyfikacje budżetowe
  • 02:24:28-02:42:59: 2. sesja pytań i odpowiedzi
    02:43:00-02:52:17:
  • metody wyliczania kosztów pośrednich

Materiały do pobrania: