Ułatwienia dostępu

Sprawozdawczość merytoryczna i monitoring projektów

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium dla Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Webinarium odbyło się 22 lutego 2022 r.

Osobą prezentującą była Katarzyna Zakroczymska, dyrektorka Programu, pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Webinarium prowadziła Adriana Skutyńska – koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:00:14.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy.

00:00-01:36: Wprowadzenie
01:37-08:49: Część 1: Sprawozdawczość w Programie AOFR
08:50-24:11: Część 2: Sprawozdanie merytoryczne projektu
24:12-40:04: Część 3: Monitoring projektu
40:05-01:00:13: Sesja pytań i odpowiedzi

Do pobrania:

Prezentacja z webinarium
Wzór sprawozdania merytorycznego
Tabela rezultatów z wyjaśnieniami