Ułatwienia dostępu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Webinarium odbyło się 29 kwietnia 2021 r.

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” to jeden z 6 tematów o szczególnym znaczeniu dla Programu. Projekty wpisujące się w te tematy otrzymają dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków.

Osobą prezentują była Małgorzata Kulka ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeutka, trenerka, edukatorka, profilaktyczka.

Webinarium poprowadziła Agnieszka Koszowska – redaktorka i koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 54:54.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami.

Plan spotkania:

  • 00:05-02:33: Wprowadzenie
  • 02:34-25:24: Część 1: Działania na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie, czyli o czym właściwie mówimy
  • 25:25-32:58: Część 2: Przykładowe działania
  • 32:59-40:56: Część 3: Wskazówki dot. wdrażania i realizacji projektów
  • 40:57-53:45: Sesja pytań i odpowiedzi

Do pobrania:

Prezentacja z webinarium