Ułatwienia dostępu

Budżet w 2. konkursie tematycznym

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium dotyczącego planowania budżetu w 2. konkursie tematycznym w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Webinarium odbyło się 3 marca 2022 r.

Osobą prezentującą była Dorota Głażewska-Ziemilska – kier. ds. finansowych Programu, pracująca w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Webinarium prowadziła Agnieszka Koszowska – redaktorka i koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Członkini zespołu komunikacyjnego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 01:24:54.

Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami.

00:00-04:48: Wprowadzenie
04:49-09:04: Część 1: Wkład własny
09:05-39:55:  Część 2: Koszty kwalifikowane, bezpośrednie i pośrednie
39:56-59:29: Część 3: Jakie zasady finansowe obowiązują w Programie?
59:30-01:05:10: Narzędzie do planowania budżetu
01:05:11-01:01:23:45: Sesja pytań i odpowiedzi

Do pobrania:

Prezentacja z webinarium
Narzędzie do planowania budżetu
Koszty pośrednie – tabela robocza