Ułatwienia dostępu

Budżet i finanse – tutorial

Prezentujemy tutorial dotyczący budżetu i finansów projektów w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Zapraszamy do korzystania!

Plan prezentacji:

00:00 – 02:02: Wprowadzenie
02:03 – 06:19: Część 1: Czy wkład własny jest wymagany? Konsekwencje ujęcia wkładu w budżecie projektu
06:20 – 26:42: Część 2: Co można finansować w ramach Programu? Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
26:43 – 37:18: Część 3: Jakie zasady finansowe obowiązują w Programie? Budżet i zarządzanie finansowe w projekcie
37:19 – 51:17: Część 4: Narzędzie do planowania budżetu – omówienie tabeli w xls

Tutorial przygotowała i przedstawiła Dorota Głażewska-Ziemilska, kierowniczka finansowa Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Pobierz materiały:
Prezentacja: Budżet i finanse (plik pdf)
Narzędzie do planowania budżetu (plik xlsx, wersja popr. z dn. 29.03)