Jak złożyć wniosek?

Przejdź z nami krok po kroku proces składania wniosku w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Jak to działa?

1

Upewnij się, że Twoja organizacja może ubiegać się o grant w Programie.

O tym, jakie organizacje mogą składać wnioski oraz o tym, kto może być partnerem organizacji, przeczytasz na stronach Konkurs 1 i Partnerstwa projektowe.

2

Zbierz wszystkie wymagane  dokumenty

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym wykaz wszystkich wymaganych dokumentów, opublikowaliśmy wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków 17 marca 2021 r.

3

Złóż wniosek

Pierwszy nabór wniosków wystartował 17 marca 2021 r. i potrwa do 17 maja 2021 r. Złóż wniosek w Generatorze!
Drugi nabór przewidujemy na początku roku 2022. 

4

Wyniki

Informację o wynikach konkursu opublikujemy na stronie Programu, otrzymasz ją również pocztą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku.