Ułatwienia dostępu

Aktualności

Na tej stronie zamieszczamy informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny .

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki konkursu na mikrogranty

Przyznajemy 41 mikrograntów na rozwój młodych organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatniego konkursu w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny!

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Podsumowanie 2. tury naboru na projekty interwencyjne

2. tura naboru na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny trwała od 22 listopada 2022 r. do 22 maja 2023 r. W tym czasie wpłynęło 278 wniosków, 19 z nich otrzymało dofinansowanie.

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki oceny formalnej w konkursie na mikrogranty

W konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wpłynęło łącznie 317 wniosków. Zakończyliśmy ich ocenę formalną. Do oceny merytorycznej przechodzi 271 wniosków.