Accessibility Tools

Poland A, Poland B? No, Poland LGBT.

Project Promoter: Fundacja Równość.org.pl
Proposal: 1st thematic call
Co-financed from the program: 115 080,00 EUR
Results: W ramach projektu przygotowanych zostanie szereg narzędzi badawczych - ankieta dotycząca sytuacji osób LGBTQIA, zapytania o informację publiczną oraz scenariusze wywiadów badające jakościowo wdrażane polityki równościowe. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie przygotowany i opublikowany raport. Ponadto wypracowana zostanie strategia rzecznicza i komunikacyjna na rzecz wprowadzenia polityk równościowych. Powyższe dokumenty będą służyć w rzecznictwie opartym na danych zarówno organizacji jak i 12 osobom aktywistycznym przeszkolonym z rzecznictwa. Zostanie również przygotowany i wydrukowany skrót raportu w języku angielskim, co ułatwi rzecznictwo w instytucjach zagranicznych. Opracowana zostanie także kampania społeczna dotycząca równości na poziomie samorządowym z serią materiałów wizualnych opracowanych przy współpracy z agencją marketingową oraz materiałami merytorycznymi. Wizyta studyjna u partnerów z krajów Państw Darczyńców pozwoli wymienić doświadczenie w zakresie rzecznictwa na poziomie lokalnym i dobrych praktyk z zakresu równościowych polityk miejskich. Wyniki projektu zostaną przedstawione na Kongresie skierowanym do przedstawicieli JST i organizacji.
Partners:
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Vestland (Norway)
Samtökin '78 (Iceland)
Duration time: 01.12.2021-30.11.2023

Polish local governments are increasingly taking up the subject of equality policies, especially in southeastern Poland, where so-called ‘LGBT-free zones’ have been created. Officials and civil servants are becoming more and more interested in this topic. Public policies addressing the problems of the LGBTQIA community are a recent phenomenon, which is present primarily in Poland’s largest cities. As part of this project, we will map the problems of LGBTQIA people and the expectations they have of public institutions. Based on this diagnosis, we will propose postulates and solutions that can be implemented by local governments. At the same time, we will strengthen advocacy at the local level to support the implementation of such policies. We will carry out a public campaign aimed at countering hateful narratives about the LGBTQIA community. In cooperation with partners from the Donor States and based on good practices exsisting in both local government and the third sector’s activities, we will develop an advocacy strategy and model solutions to be implemented in smaller towns in southeastern Poland. Partners in the project are: FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Vestland oraz Samtökin ’78, both of which advocate for LGBTQIA rights in Norway and Iceland.