Ułatwienia dostępu

Wyniki odwołań od oceny formalnej w konkursie na mikrogranty

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki odwołań od oceny formalnej w konkursie na mikrogranty

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wnioskodawcom, których wnioski nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej przysługiwała możliwość odwołania od oceny formalnej. Wyniki odwołań publikujemy poniżej.

W konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wpłynęło 317 wniosków. 271 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Od oceny formalnej odwołało się w terminie 12 Wnioskodawców. Po uwzględnieniu odwołań do oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 7 wniosków. 

Pobierz listę z wynikami odwołań (aktualizacja 19.06.2023)

Karty oceny wniosków niedopuszczonych do oceny merytorycznej zostały przesłane do Wnioskodawców drogą mailową.

Wnioskodawcy mieli możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną na s. 56 pierwszej części Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców):

  • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając mailem odwołanie na adres: odwolania.aofr@frdl.org.pl. Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • W tytule maila należy napisać „odwołanie” i podać numer wniosku. W treści maila powinna się znaleźć nazwa organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Dyrektorka Programu w porozumieniu z Zespołem Programu ds. oceny formalnej.


Uzasadnienia przyjęcia i odrzucenia odwołań zostały przesłane drogą mailową.

Wszystkim Wnioskodawcom, których wnioski przeszły do oceny merytorycznej, gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie oceny (którego wyniki ogłosimy do 20 lipca br.).

Udostępnij:

Najnowsze aktualności