Ułatwienia dostępu

Wyniki oceny formalnej w konkursie na mikrogranty

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki oceny formalnej w konkursie na mikrogranty

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

W konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wpłynęło łącznie 317 wniosków. Zakończyliśmy ich ocenę formalną. Do oceny merytorycznej przechodzi 271 wniosków.

Do pobrania:
Wyniki oceny formalnej

Wszystkim Wnioskodawcom, których wnioski przeszły do oceny merytorycznej, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie (którego wyniki ogłosimy do 20 lipca br.).

Karty oceny wniosków niedopuszczonych do oceny merytorycznej zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową do 22 maja. Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną na s. 56 pierwszej części Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców):

  • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając mailem odwołanie na adres: odwolania.aofr@frdl.org.pl. Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • W tytule maila należy napisać „odwołanie” i podać numer wniosku. W treści maila powinna się znaleźć nazwa organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Dyrektorka Programu w porozumieniu z Zespołem Programu ds. oceny formalnej.

Udostępnij:

Najnowsze aktualności