Ułatwienia dostępu

Wyniki konkursu na mikrogranty

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki konkursu na mikrogranty

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Przyznajemy 41 mikrograntów na rozwój młodych organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatniego konkursu w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny!

Zakończyliśmy proces oceny wniosków w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 278 wniosków. Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu 41 mikrograntów.

Łączna kwota przyznanych środków to 481 735,84 EUR z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach obszaru 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego).

Organizacjom, którym zostały przyznane mikrogranty, serdecznie gratulujemy! Po 24 lipca drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej (w tym informację o spotkaniu informacyjnym dla Grantobiorców, które odbędzie się 9 sierpnia w godz. 11.00-13.00).

Ostateczna decyzja o dofinansowaniu wniosków z listy rezerwowej zapadnie najpóźniej do końca października br.

Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w Generatorze Wniosków.

W przypadku pytań związanych z oceną merytoryczną wniosku, który nie otrzymał dofinansowania, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: wyniki.aofr@fed.org.pl.

Protokoły i lista rankingowa

Udostępnij:

Najnowsze aktualności