Ułatwienia dostępu

Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 21 kwietnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki konkursu interwencyjnego (wnioski złożone do 21 kwietnia)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Przyznajemy 3 kolejne granty w ramach trwającej 2. tury konkursu na projekty interwencyjne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków złożonych do 21 kwietnia 2023 r.

Zakończyliśmy proces oceny merytorycznej 12 wniosków złożonych między 22 marca a 21 kwietnia 2023 r. w 2. turze konkursu na projekty interwencyjne (wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną). 

Decyzją Komitetu Wykonawczego, zgodnie z rekomendacjami Komisji Konkursowej, przyznajemy granty na realizację 3 projektów:

  • jeden grant w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu (na kwotę 14 997,68 euro);
  • dwa granty w obszarze 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (łącznie na kwotę 27 902,32 euro).


Łączna kwota środków przyznanych na realizację projektów interwencyjnych w 2. turze konkursu to 170 398,96 euro.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, dofinansowanie w konkursie na projekty interwencyjne mogą otrzymać projekty, które wpisują się w przyjętą w Programie definicję interwencyjności, a także w cele Programu i wybrany przez Wnioskodawcę obszar wsparcia, oraz którym przyznano minimum 75% możliwych do otrzymania punktów. Jednocześnie, ze względu na ograniczoną pulę środków, nie wszystkie wnioski ocenione powyżej tego progu otrzymają dofinansowanie.

Z kartami ocen ekspertów / ekspertek Wnioskodawcy mogą się zapoznać w Generatorze wniosków.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! W najbliższych dniach drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Protokoły i lista rankingowa

Udostępnij:

Najnowsze aktualności