Ułatwienia dostępu

Znaj swoje prawa!

Grantobiorca: Fundacja Kaukaska
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 26 883,37 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.09.2022-31.12.2023

Celem projektu jest wsparcie mniejszości gruzińskiej w zakresie praw człowieka poprzez indywidualne konsultacje oraz pracę z instytucjami, których działania dotyczą obywateli i obywatelek Gruzji. Gruzini stanowią trzecią co do wielkości grupę migrantów na Dolnym Śląsku, po Ukraińcach i Białorusinach. Według szacunków Konsulatu Honorowego Gruzji we Wrocławiu, liczebność tej grupy wynosi ponad 15 000 osób. Niezbędne jest również wsparcie osób z Gruzji, które przyjechały do Polski w związku z wojną w Ukrainie, a którym nie przysługuje status uchodźcy, ponieważ nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego. Te osoby potrzebują wsparcia przede wszystkim w zakresie dostępu do informacji o tym, jakie przysługują im prawa. W ramach projektu prowadzimy konsultacje w języku gruzińskim. Podczas konkultacji można uzyskać podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji w Polsce, o tym, jakie są zadania poszczególnych urzędów w kontakcie z migrantami z Gruzji, gdzie załatwić daną sprawę i do kogo zwrócić się o pomoc. Wsparcie prawne obejmuje podstawowe doradztwo w zakresie prawa pracy. Udzielamy także informacji o punktach interwencyjnych, pomocy psychologicznej oraz możliwości wsparcia dla rodzin. W tym projekcie tworzymy także sieć instytucji i organizacji działających na rzecz gruzińskich migrantów. Osoby zaangażowane w działania sieci będą wspierać funkcjonowanie mieszkańców i mieszkanki Dolnego Śląska pochodzenia gruzińskiego. Wraz z tymi osobami i instytucjami będziemy organizować szkolenia dotyczące m.in. różnic międzykulturowych oraz praw migrantów. Planujemy także utworzenie stowarzyszenia zrzeszającego obywateli i obywatelek Gruzji we Wrocławiu. Głównymi beneficjentami projektu są Gruzinki i Gruzini mieszkający na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Działania projektowe kierujemy także do osób z różnych instytucji mających styczność z migrantami z tego kraju.