Ułatwienia dostępu

Zero waste

Grantobiorca: Stowarzyszenie 4activelife
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 13 253,51 EUR
Partnerzy:
Zarząd Osiedla nr 3 w Mosinie
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie sp. z o.o.
Zarządca Nieruchomości Jerzy Markiewicz
Czas realizacji: 03.04.2023-03.10.2023

W tym projekcie poszerzamy wiedzę mieszkańców i mieszkanek Mosiny w województwie wielkopolskim na temat selektywnej zbiórki odpadów i ich wtórnego wykorzystywania. Projekt kierujemy przede wszystkim do osób wynajmujących lokale, w tym uchodźców i uchodźczyń. Problemem, na który odpowiadamy, jest nieprawidłowa segregacja odpadów, np. wyrzucanie mebli czy opon przy śmietnikach. Projekt realizujemy we współpracy z partnerami: Zakładem Usług Komunalnych w Mosinie, Wspólnotami Mieszkaniowymi, Zarządem Osiedla nr 3 i szkołą podstawową. Przygotowujemy ulotki, zawieszki na klamki drzwi wejściowych do mieszkań i tabliczki informacyjne na kontenerach do odpadów, na których znajdą się informacje na temat zasad postępowania z odpadami, także wielkogabarytowymi (po polsku i ukraińsku). Prowadzimy warsztaty dla mieszkańców i mieszkanek. Organizujemy wycieczkę do nowoczesnej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, podczas której pokażemy, na czym polega proces recyklingu. Przygotowujemy festyn ekologiczny z konkursami i zabawami dotyczącymi „zero waste” oraz wystawę plenerową pokazującą zasady postępowania z odpadami. Po jej zakończeniu przekażemy mieszkańcom i mieszkankom Mosiny torby uszyte z odzyskanych banerów. Efektem projektu będzie istotne ograniczenie złych zachowań mieszkańców, nieprawidłowego segregowania odpadów, w tym wielkogabarytowych, a także wzrost zainteresowania tą tematyką recyklingu naszych partnerów. Z projektu skorzystają nie tylko jego bezpośredni beneficjenci, ale także bierni obserwatorzy podejmowanych działań – chcemy, by stał się on „dobrą praktyką”.