Ułatwienia dostępu

Zachmurzenie

Grantobiorca: Henryk Fundacja
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 633,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.06.2022

W naszym projekcie zajmujemy się dyskryminacją mniejszości etnicznych, a w szczególności mniejszości romskiej w Krakowie. Przygotowując projekt korzystaliśmy z „Badań charakteru i skali niezgłaszanych przestępstw z nienawiści wobec członków wybranych społeczności w Polsce” oraz z własnych doświadczeń z realizacji projektu „Witamy w krainie, gdzie Cygan ginie”, poświęconego sytuacji Romów w Krakowie. Projekt realizujemy w okresie od listopada 2021 do czerwca 2022. W ramach projektu organizujemy wystawę prac artystycznych wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, poprzez którą chcemy zwiększyć świadomość mieszkańców Krakowa o trudnościach napotykanych przez osoby o odmiennym pochodzeniu etnicznym i narodowościowym, a w szczególności o mowie nienawiści. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla polsko-romskiej młodzieży, których celem jest wzbogacenie wrażliwości młodych ludzi, wymiana doświadczeń oraz przekazanie wiedzy i narzędzi ułatwiających świadomą percepcję własnej, często hybrydycznej tożsamości. Beneficjentami projektu są przedstawiciele mniejszości romskich z Krakowa i okolic, młodzież polsko- romska i zainteresowani mieszkańcy Krakowa.