Ułatwienia dostępu

Wspólnie możemy więcej

Grantobiorca: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 98 300,00 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 1.10.2021-31.03.2023

Projekt odpowiada na problem zbyt małego wpływu mieszkańców i mieszkanek Elbląga na polityki lokalne. Naszym celem jest przekazanie mieszkańcom i mieszkankom wiedzy na temat mechanizmów partycypacji społecznej oraz zwiększenie wpływu społeczności na decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym. Projekt skierowany jest do osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży, osób dorosłych) oraz do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych. Organizujemy warsztaty dla młodzieży, grup nieformalnych, liderów i liderek organizacji społecznych. Odbywają się konsultacje społeczne i spotkania konsultacyjne. Prowadzimy kawiarenki obywatelskie i przygotowujemy liderki i liderów do realizacji własnych inicjatyw lokalnych. Dzięki temu projektowi osoby uczestniczące poznają narzędzia i procedury polityki lokalnej, a także nauczą się interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł. Zyskają niezbędną wiedzę prawną oraz umiejętności oddziaływania na decyzje samorządu lokalnego. Nauczą się, jak badać skuteczność działań partycypacyjnych w kształtowaniu polityk lokalnych. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców Elbląga na temat mechanizmów demokratycznych.