Ułatwienia dostępu

Wolne media w Lublinie

Grantobiorca: Fundacja Wolności
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 999,91 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.04.2023-30.11.2023

Celem projektu jest wsparcie niezależnego dziennikarstwa śledczego w Lublinie. Problemem, na który odpowiadamy, jest trwający od kilku miesięcy kryzys na rynku lokalnych mediów. W jednej z gazet lokalnych po zmianie właściciela natychmiast zwolniono troje dziennikarzy, a w przypadku innej zapowiedziano likwidację wersji drukowanej. Pojawiają się również sygnały o cenzurze stosowanej wobec materiałów nieprzychylnych wobec rządu. W ramach projektu zatrudniliśmy jedną ze zwolnionych osób, która zajmuje się monitorowaniem działań władz lokalnych. Na portalu jawnylublin.pl publikujemy materiały, które nie mogą już ukazywać się w innych lokalnych mediach. Dotyczą one między innymi: racjonalności wydatkowania środków publicznych, nieprawidłowości w urzędach, kontrowersji związanych z inwestycjami deweloperskimi i ich wpływem na środowisko, a także nadużywania publicznych zasobów w celu prowadzenia kampanii wyborczej. Elementem projektu jest monitoring prekampanii i kampanii wyborczej do parlamentu, która odbędzie się w 2023 roku. Ponadto prowadzimy kampanię fundraisingową i organizujemy warsztaty dla dziennikarzy obywatelskich. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia niezależnego dziennikarstwa lokalnego poprzez pozyskanie regularnego, pozagrantowego wsparcia dla portalu jawnylublin.pl.