Ułatwienia dostępu

Włączone

Grantobiorca: Stowarzyszenie "Dla Ziemi"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 114 979,04 EUR
Partnerzy:
Vintage Baby sosiale entreprenører (Norwegia)
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach (Polska)
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

W projekcie „Włączone” zmierzymy się z problemem zagrożenia wykluczeniem społecznym (w kontekście rynku pracy, widzialności i integracji społecznej) uchodźczyń i migrantek oraz kobiet z obszarów wiejskich, a także zagrożenia wykluczeniem edukacyjnym dzieci uchodźczych. Jesteśmy jedyną organizacją działającą w tym obszarze na terenie Łukowa i powiatu opolskiego. Aby odpowiedzieć na problem, budujemy dwa modele współpracy na rzecz wzmocnienia integracji społecznej (z udziałem uchodźczyń/uchodźców, migrantek/migrantów, uczelni, instytucji, organizacji społecznych), różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniu. Wzmacniamy głos osób z ww. grup poprzez działania związane z kulturą, sztuką, a także profesjonalne szkolenia oraz angażowanie sojuszniczych organizacji i instytucji, na przykład Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN z Krakowa. Tworzymy nowe modele integracyjne w ramach współpracy międzysektorowej (uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji partnerskich). Dzięki tym sojuszom i wypracowanym modelom, gotowym do powielania w całej Polsce, zapewnimy trwałość projektu po jego zakończeniu. Włączając do działań bezpośrednich liczną grupę (342 osoby), obniżamy lęki społeczne, przełamujemy krzywdzące stereotypy i uprzedzenia. Przygotowujemy 12 liderek zmian (Kobiecy Kolektyw polsko-cudzoziemski), które będą miały moc oddziaływania na wiele środowisk lokalnych. Zmniejszymy wykluczenie cyfrowe dzieci uchodźczych, pokażemy, jak łączyć środowiska na rzecz dobra wspólnego, jakim jest edukacja. Partnerstwa ze spółdzielnią socjalną z Norwegii Vintage Baby, Gminną Biblioteką i Domem Kultury w Łaziskach oraz sojusze z innymi podmiotami, pozwalają nam udoskonalić metody pracy z grupami defaworyzowanymi, a kampania społeczna i działania komunikacyjne umożliwiają dzielenie się „dobrymi praktykami” z wieloma innymi instytucjami i organizacjami.