Ułatwienia dostępu

Lubelskie pod kontrolą

Grantobiorca: Fundacja Wolności
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 800,00 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.10.2021 -30.09.2023

Jesteśmy organizacją strażniczą, która wywiera wpływ na lokalne władze samorządowe. W tym roku otrzymaliśmy 54 zgłoszenia od mieszkańców, dot. nieprawidłowości i próśb o pomoc. Sprawy dotyczą podejrzenia korupcji, konfliktu interesów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów, wywieraniu nacisków przez władzę. Lokalni dziennikarze rzadko zajmują się kontrolą władzy: dziennikarstwo śledcze to 0,04% publikacji w lokalnej prasie. Młodzi ludzie nie angażują się w sprawy lokalne i nie korzystają z narzędzi współdecydowania. Podczas ostatnich wyborów do rad dzielnic na 608 kandydatów tylko 38 osób było poniżej 26-go roku życia (6%). Od kilku lat spada udział młodych ludzi w głosowaniu na budżet obywatelski w Lublinie. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców czterech miast powiatowych województwa lubelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży) w działania strażnicze na poziomie samorządu lokalnego. Przeprowadzimy monitoringi obietnic przedwyborczych prezydentów oraz badania aktywności radnych. Wypracowane raporty będą narzędziem dla mieszkańców przez wyborami samorządowymi, planowanymi w 2023. Rozwiniemy działalność gazety „Jawny Lublin”, angażując w jej tworzenie dziennikarzy obywatelskich. Z zaplanowanych działań skorzysta młodzież i studenci z Lublina, Zamościa, Chełma i Białej Podlaskiej, zwłaszcza osoby zainteresowane sprawami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim, jawnością życia publicznego i prawami człowieka. Społecznicy i osoby zainteresowane sprawami lokalnymi uzyskają wsparcie i możliwość poszerzenia wiedzy nt. prawa do informacji, kontroli obywatelskiej i dziennikarstwa. Efektem projektu będzie wzrost niezależnego i obiektywnego rozliczania prezydentów miast z realizacji obietnic wyborczych, zwiększenie aktywności i dostępności radnych oraz wzrost poczucia wpływu młodzieży na sprawy lokalne.