Ułatwienia dostępu

#TEMATRZEKA – mieszkańcy gminy włączani w decyzje dotyczące środowiska

Grantobiorca: Stowarzyszenie 515
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 398,81 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2021-31.10.2022

Projekt odpowiada na bieżący problem lokalny w Krośnie Odrzańskim: zaniedbanie debaty na temat rzeki Odry pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi i instytucjami lokalnymi. W 2021 r. rozpoczęły się dwie duże inwestycje w mieście: budowa wałów przeciwpowodziowych oraz podniesienie zabytkowego 115-letniego mostu na Odrze. Obie stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego i miejskiego krajobrazu (np. w związku z ich realizacją zostało już wyciętych ponad 1000 drzew). Nie były także przestrzegane zasady partycypacji społecznej. Dlatego w naszym projekcie uruchamiamy unikalne miejsce spotkań na 515 kilometrze rzeki Odry. Mieszkańcy mogą w nim rozmawiać o bieżących sprawach lokalnych, w przyjaznej atmosferze, przy okrągłym stole nad rzeką i przy wspólnym posiłku. Zajmujemy się przede wszystkim inwestycjami i wydarzeniami dotyczącymi rzeki Odry i zachęcamy mieszkańców do aktywnego włączania się w decyzje, które jej dotyczą. Tematy do dyskusji można zgłaszać wcześniej, za pomocą formularza #tematrzeka na naszej stronie. Przeprowadzamy debaty i przygotowujemy raport podsumowujący. Na podstawie raportu zgłosimy uwagi i rekomendacje do lokalnych polityk w Krosnie Odrzańskim. W projekcie zajmujemy się także edukacją ekologiczną. Wspólnie z ekspertami i nauczycielami opracowujemy trzy scenariusze zajęć plenerowych dla uczniów pod hasłem #515niebieskichgodzinwszkole, na temat ochrony rzeki i jej ekosystemów. Prowadzimy dwie niestandardowe kampanie społeczne i tworzymy pierwszy na świecie zapach rzeki. Do procesu projektowania zaprosiliśmy mieszkańców i partnerów, w tym znaną projektantkę szkła, Agnieszkę Bar. Projekt kończy się wspólnymi obchodami Światowego Dnia Rzeki 29 września 2022 r.