Ułatwienia dostępu

TAK dla praw człowieka

Grantobiorca: Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 085,71 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.04.2023

W ostatnich latach nastąpił duży przyrost liczby osób przybywających do Polski z krajów byłego ZSRR. Nasza Fundacja posiada 10-letnie doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, jednak od jesieni 2020 funkcjonujemy w zupełnie nowej rzeczywistości. Praca, jaką wykonujemy, polega przede wszystkim na udzielaniu wsparcia uchodźcom i uchodźczyniom politycznym. Pilne potrzeby takich osób to znalezienie miejsca zamieszkania i zatrudnienia oraz uzyskanie ochrony międzynarodowej. Osoby w sytuacji migracyjnej najczęściej nie znają języka polskiego, procedur ani przysługujących im praw, co sprawia, że są szczególnie narażone na wykorzystywanie, dyskryminację oraz łamanie praw człowieka. Ponadto w województwie podlaskim brakuje organizacji pełniącej rolę rzeczniczą lub mediacyjną wobec urzędów, pracodawców i usługodawców dla osób w sytuacji migracyjnej. Takie osoby nie wiedzą, do kogo mogą się zwrócić o pomoc w przypadku łamania ich praw. Celem projektu jest przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka, dyskryminacji i nierównego traktowania osób w sytuacji migracyjnej w relacjach: imigrant / imigrantka – państwo (urząd, placówka oświatowa, instytucja służby zdrowia, pomocy społecznej itp), imigrant / imigrantka – pracodawca oraz imigrant / imigrantka – usługodawca. Prowadzimy działania rzecznicze i mediacyjne (min. 60 spraw). Migrantom i migrantkom zapewniamy wsparcie prawne (170 h wsparcia). Prowadzimy infolinię informacyjną (17 miesięcy). Dzięki Porozumieniu NGO na rzecz ochrony praw człowieka osób w sytuacji migracyjnej w województwie podlaskim nawiązujemy lub rozwijamy współpracę z podlaskimi NGO w zakresie ochrony praw człowieka i zapobiegania dyskryminacji. Głównymi odbiorcami projektu są rosyjskojęzyczne osoby w sytuacji migracyjnej przebywające w Polsce (nie mniej niż 300 osób) oraz organizacje pozarządowe w województwie podlaskim.