Ułatwienia dostępu

Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych

Grantobiorca: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 11 132,87 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur"
Czas realizacji: 01.09.2022-30.09.2023

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczności szkolnych poprzez realizację budżetów partycypacyjnych w 16 szkołach woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Z badań pt. „Aktywizacja obywatelska młodych Polek i młodych Polaków” przeprowadzonych przez Instytut Psychologii PAN wynika, że zaledwie 15% młodych osób w Polsce angażuje się w działania obywatelskie. Nasze doświadczenia pokazują, że większość uczniów nie ma poczucia wpływu na to, co dzieje się w szkole, a samorządy uczniowskie są często postrzegane jako inicjowane przez dorosłych. Powoduje to, że uczniowie nie chcą się angażować w życie szkoły, ich aktywność społeczna spada, są rozczarowani samorządnością i przekonani, że niewiele od nich zależy. Danie uczniom realnego wpływu na funkcjonowanie szkoły poprzez budżet partycypacyjny może zmienić tę sytuację. Świadczą o tym wyniki ewaluacji procesów szkolnych budżetów partycypacyjnych, które dotychczas zrealizowaliśmy. Szkolny budżet partycypacyjny to dobra okazja do podnoszenia kompetencji społecznych, takich jak praca w zespole, planowanie, kompetencje medialne czy kreatywność. Dodatkowo społeczności szkolne integrują się wokół wspólnych celów i uczą się współdziałania. W ramach projektu prowadzimy szkolenia na temat budżetu partycypacyjnego oraz warsztaty budujące kompetencje społeczne i medialne młodych ludzi. Zapewniamy wsparcie mentorów na każdym etapie wdrażania szkolnego budżetu partycypacyjnego. Przeszkoleni nauczyciele i uczniowie starają się w jak największym stopniu angażować w ten proces całą społeczność szkolną, która zdecyduje, na co przeznaczyć środki z budżetu. Każda ze szkół dysponuje budżetem w wysokości 3000 zł. Rezultaty projektu zostaną zaprezentowane przez organizatorów i zespoły uczniowskie w trakcie konferencji podsumowujących.