Ułatwienia dostępu

Szkoła Inicjatyw Strażniczych – 2 regiony

Grantobiorca: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 975,00 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

W ramach projektu organizujemy dwie regionalne edycje Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS), a wypracowana wiedza zostanie udostępniona w postaci kursu online. SIS jest cyklem szkoleń stacjonarno-internetowych dla osób działających lokalnie, zainteresowanych strażnictwem i odpowiedzialnym rządzeniem. Jeden cykl szkoleniowy trwa ok. pół roku i składa się z trzech zjazdów stacjonarnych oraz 10 webinariów. Cele projektu to: przygotowanie do systematycznej i skutecznej pracy strażniczej 40 osób działających lokalnie; zebranie wiedzy, doświadczeń i pomysłów do działania, z których będą mogły skorzystać inne osoby w całej Polsce; wzmocnienie i zsieciowanie lokalnego środowiska strażniczego w Polsce. W obecnej edycji szkoły biorą udział osoby, które już mają pewne doświadczenie watchdogowe. Część z nich działa w ramach jakieś sformalizowanej inicjatywy, jednak większość to obywatele i obywatelki, dla których kontrola obywatelska to działalność dodatkowa. Zależy im na tym, by gmina była przyjaznym miejscem i starają się coś zmienić lub przekonać urzędników do jakieś zmiany na lepsze. Odbyło się już 9 z 10 zaplanowanych webinariów. Na 3-dniowym szkoleniu we Wrocławiu osoby uczestniczące planowały swoje działania dotyczące określonego obszaru tematycznego, np. przestrzegania praw uczniów, strategii komunikacji publicznej lub platformy konsultacji społecznych w gminie.