Ułatwienia dostępu

Strażnicy Ciemnego Nieba

Grantobiorca: Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "Horyzonty"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 594,90 EUR
Partnerzy: Neinvestičný fond Teleskop (Słowacja)
Czas realizacji: 01.12.2021-30.09.2022

Projekt dotyczy zjawiska smogu świetlnego, które nie jest jeszcze zbyt dobrze rozpoznanym problemem na Podkarpaciu, jak i w całej Polsce. Tymczasem zanieczyszczenie światłem negatywnie wpływa na rozwój gatunków oraz na życie zwierząt i ludzi. Ponadto, zużywanie energii na zbędne oświetlenie przyczynia się do zmian klimatycznych. Celem projektu jest wsparcie działań obywatelskich na rzecz ochrony nocnego środowiska przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem. Prowadzimy webinaria tematyczne i tworzymy film promujący tematykę ekologii nocnego nieba. Organizujemy konkurs fotograficzny, którego celem będzie uchwycenie na fotografii problemu zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem. Prowadzimy warsztaty tematyczne z dokumentowania zanieczyszczenia światłem oraz szkolenie dotyczące aspektów prawnych związanych z ochroną nocnego nieba. W efekcie projektu powstanie na Podkarpaciu grupa ok. 30 osób – strażników i strażniczek ciemnego nieba, które będą monitorować i sygnalizować władzom lokalnym oraz mediom problemy związane z postępującym zanieczyszczeniem światłem. Bezpośrednimi odbiorczyniami i odbiorcami działań projektu są uczestniczki i uczestnicy warsztatów, szkoleń, webinariów i konkursu fotograficznego. Są to mieszkańcy Podkarpacia, przede wszystkim ludzie młodzi. Pośrednimi odbiorczyniami i odbiorcami działań są mieszkańcy miejscowości, w których będą się odbywać wydarzenia w ramach projektu, a także samorządy lokalne, organizacje pozarządowe z regionu i instytucje ochrony przyrody. Partner projektu, Non-investment fund Teleskop ze Sniny na Słowacji, zajmuje się monitorowaniem zanieczyszczenia światłem w Parku Ciemnego Nieba Połoniny na Słowacji. Projekt jest realizowany od 01.12.2021 r. do 30.09.2022 r.