Ułatwienia dostępu

Senior młody duchem

Grantobiorca: Fundacja MultiRegion
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 92 239,07 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.011.2023

Celem projektu jest wzmocnienie osób w wieku 60+ z województwa podkarpackiego, a szczególności z miasta i gminy wiejskiej Dębica, oraz wyrównanie ich szans za pomocą działań edukacyjnych, doradczych, sportowych i kulturalnych. Osoby starsze są społecznie wykluczone lub marginalizowane z powodu negatywnych stereotypów związanych z ich aktywnością zawodową i społeczną. Są traktowane jako osoby niedołężne i niesamodzielne. Czują się niepotrzebne, przez co rezygnują z życia społecznego i zawodowego. Udział w projekcie pomoże osobom starszym pokonać przeszkody, które uniemożliwiają im rozwijanie pasji, zainteresowań, oraz utrudniają im aktywność fizyczną i zawodową. Organizujemy dla osób starszych spotkania z doradcą zawodowym, zapewniamy bilety na basen, siłownię, do kina i teatru, świadczymy doradztwo. Prowadzimy zajęcia z zakresu edukacji cyfrowej i szkolenie z pierwszej pomocy, opieki senioralnej i profilaktyki COVID-19 dla zaangażowanych w projekt wolontariuszy. Osoby starsze mogą uzyskać pomoc prawników, doradców, pośrednika pracy, psychologa. Dzięki temu projektowi zmniejszy się poczucie osamotnienia i izolacji społecznej osób starszych, a także ich wykluczenie cyfrowe. Będą bardziej aktywnie spędzać czas, poprawi się ich zdolność do samodzielnego funkcjonowania i i zwiększy motywacja do poszukiwania zatrudnienia.